Polityka prywatności

W celu przeglądania strony internetowej, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Na naszej stronie internetowej są stosowane technologie, takiego typu jak: pliki cookies,technologia do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i analizowania ruchu na stronie internetowej.
Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Uprzejmie informujemy, że klikając przycisk „przejdź do strony internetowej” lub zamykając to okno, zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

Polityka prywatności…. czyli jakie dane osobowe o Kliencie są zbierane i jak będą wykorzystywane.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, Piotr Szostek, Bielsko-Biała 43-300, Mieszka I 38, NIP 5471880931, mail: sklep@millupa.com, telefon: 667 613 617.

2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Klienta, zbierane są gdy Klient zawiera umowę kupna, i wykorzystywane przez Sprzedającego:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c) Do realizacji umowy, prowadzenie korespondencji z Klientem, sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur, sporządzania dokumentacji zawieranych umów;

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

7. Zbierane są następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania,
3) adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
4) numer telefonu;
5) adres e-mail;

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
9. 1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki;
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

10. Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11. Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane do momentu ustania przydatności.

12. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;

13. Stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji nie ma miejsca.